vineri, 5 iunie 2015

Patima culorilorPatima culorilor
Poveste de Cosmin Ștefan Georgescu

       Se povestește că de mult, în junglă, stăpânea Leul cel neîndurător, cu coama sa aruncată pe umeri sfidându-și supușii. În fiecare zi inventa tâlcuri și jocuri noi cu care să-și omoare timpul. Nimeni nu-i stătea împotrivă și care mai de care se întreceau în a-i face pe plac. Un singur răget al lui și întreaga pădure i se alinia preț de jumătate de milă. Așa procedă și în ziua despre care vă fac vorbire. Mici și mari veniră, lăsându-și grijile sau desfătările ieftine pentru altă dată. Cum să nu răspunzi chemării suveranului ? Leul de obicei nu vorbea. Apela la Bufniță care nu numai că era înțeleaptă dar avea și o anume voce impozantă și sfredelitoare în văzduh chiar dacă unii o considerau din cale afară de stridentă. De data aceasta Leul vorbi prin propriul lui glas, semn că avea să le comunice ceva important:
- Dragii mei, știți că vă iubesc nespus.
Ciorile, corbii, lișițele începură să vocifereze dar fiind destul de departe și la înălțime nu erau auzite:
- Cum să ne iubească pe toți ? Nu poți iubi decât câteva ființe pe lumea aceasta. Și nouă care avem o sumedenie de pui ne e greu să-i știm pe toți.
Leul își continuă discursul netulburat, nu numai că nu le auzise pe zburătoare dar fiindcă avea în el o liniște patriarhală ce îl făcea imun la obiecții:
- Am hotărât că azi să vă supun atenției o nouă probă. Fiecare din voi va trebui să-mi aduceți culoarea preferată iar ca semn de loialitate să mi-o oferiți spre a o depune în Visteria Curții Domnești. Căutați așadar brocartele, țesăturile fine, macatele, tot ce aveți mai de preț și ce face bine ochiului privindu-le și aduceți încoace. Acea culoare pe care o voi rezerva pentru mine va permite dăruitorului ei să devină primul meu sfetnic și să se bucure pe veci de toate onorurile împărătești.
Nu terminase Leul de rostit bine aceste cuvinte că animalele junglei se răspândiră care încotro. Ele știau că până seara trebuiau să aducă darul coloristic de preț. A doua zi urma altă probă. Leul era tare iute în alegeri și nu era exclus ca primul animal care ar fi venit cu un anume pigment să fie pe loc iubit și adulat și pus în dregătoria cea mai înaltă.
Albinele au ajuns primele în pajiștea unde Leul își aștepta supușii. Ele au adus flori de diferite culori, polen irizat pe aripi și miere galbenă ca aurul gurgându-le din cupe. Au fost respinse. Au venit apoi furnicile și după ele termitele cu mii de esențe de lemn, de la negrul abanosului la roșul mahonului, dar împăratul nostru părea lipsit de sensibilitate și și-a închis pleoapele a somn. Au venit crocodilii cu mătase verde-albăstruie de Nil și apoi toate păsările cerului cu azurul cufundat în ochii lor sticloși. Nimic din toate acestea nu-l încânta pe Leu. Parcă aștepta ceva ce nu mai venea. Devenise nervos și nerăbdător cum i se întâmpla la sfârșitul unor astfel de spectacole în care, de fațadă sau nu, se arăta intransigent în alegeri și semeț în judecată.
Au venit Vulpile roșcate punându-și blana la mezat, Ursul Brun dornic să scape de caftanul său lucitor și câți nu s-or fi arătat din cei pe care Leul îi aștepta… . Se făcuse noapte târziu și Leul refuza cu o răutate neînțeleasă toate primenirile pe care natura dorea să i le aducă. Unii au spus că era îmbătrânit de ani, alții că și-a ramolit vederea, ba chiar se dăduse zvon că de fapt Leoaica stă în spatele tuturor refuzurilor.
Și fiindcă bătea aproape miezul nopții, semn că toată jungla trebuia să se odihnească pentru a începe în zori o nouă zi de hăituială și plăceri, Leul îl primi în pajiștea scăldată de razele lunii și pe ultimul musafir. Era Șoarecele de câmp cu pielea lui gri tăbăcită de colb, uscată de arșiță și năpădită de crustele timpului. Alergând să ajungă primul la Leu fiindcă era iute de picior, putând să străbată într-o clipă galeriile subterane ale hambarului său, fu izbit când ieși la suprafață de călcătura grea a elefantului și puțin a lipsit să nu fie strivit de tot. Însângerat, bietul animal și-a continuat drumul prin ierburi și lăstăriș lăsând în urmă o dâră de sânge. Când ajunse în fața Leului întreg trupul îi era de un roșu aprins și luna îi sidefa rănile. O astfel de culoare nu o reușiseră nici pictorii din alaiul lui Alexandru cel Mare, nici cei ce l-au urmat pe Napoleon și nici măcar marii maieștrii renascentiști. Leul însuși, care era grosier în alegeri și diform în percepții, așa cum înțelesese cu vârf și îndesat întreaga pădure, a rămas impresionat de ceea ce i se arăta ochilor și a rostit ca pentru sine:
- Lasă-mi această culoare și tu vei fi mereu sfetnicul meu.
Nu știa cu cine vorbește fiindcă șoarecele, sfâșiat de drum și răpus de chintalele pe care le suportase își dădu obștescul sfârșit pe arena înierbită.
Nici până în ziua de azi Leul nu și-a dat seama care din supușii săi făcuse acel amestec de culori roșii-vineții argintate de lună. Nici măcar o clipă Șoarecele nu a fost cel mai puternic dregător al Pădurii, dar fapta lui de a deveni o culoare dispărând ca trup, reunind din toate sevele sale cromatica trecerii și veșniciei, a rămas în ochii, mintea și în sufletul Leului - atât cât avea. Secole de-a rândul ce s-au scurs de la această întâmplare, el le-a cerut supușilor săi să-i facă dacă nu o togă, măcar un mic pieptar din culoarea neasemuită zărită numai de el în noaptea aceea cu Lună.

Un comentariu: