vineri, 10 iulie 2015

Decalogul Cenaclului Valahia din Giurgiu1. Sunt bineveniți toți creatorii de artă, cultură, civilizație, știință, toți cei care contribuie la dezvoltarea sufletului și spiritului uman.
2. Exprimarea e liberă, neîngrădită de norme convenționale, supusă doar liberului arbitru al fiecăruia și moralei curente.
3. Scopul Cenaclului este promovarea unor valori reale pentru tineri, unor repere morale, accesul la marea cultură a lumii pentru toți cei care din diferite motive nu au cunoscut-o îndeajuns.
4. Cenaclul își propune să promoveze Giurgiu ca o vatră a culturii românești și universale.
5. Cenaclul promovează sănătatea sub toate formele ei: fizice, mentale și psihice, împletind sfatul direct cu remediul indirect prin cultură.
6. Într-o lume asediată de imediat și banal, Cenaclul își propune întoarcerea la valorile eterne, la orele de reculegere religioasă și filozofică pe care în tumultul vieții cotidiene le-am pierdut.
7. Cenaclul își propune să meargă prin școli, licee, prin localități ale județului Giurgiu, ale României și ale lumii, cu diferite prilejuri pentru a unii între ei oamenii prin eterul comun dat de aura spiritului. Departe de orice interese sau apartenențe politice, Cenaclul va însoți dezinteresat orice acțiune culturală venită din partea politicului.
8. Cenaclul va însufleți creația culturală și inovația științifică, va pleda pentru editarea de cărți, reviste, albume de artă, deschiderea de biblioteci, organizarea de întâlniri culturale, stabilirea de punți între țări prin liantul comun al sufletului.
9. Copiii și tinerii își vor găsi un divertisment cult, adulții își vor fortifica maturitatea, iar seniorii vor aduce prinosul lor de înțelepciune.
10. Cenaclul Valahia este deschis tuturor inițiativelor din orice sferă de activitate sau reflecție umană așteptând provocările oamenilor cu inițiativă pentru a le împlini și a le da noi orizonturi de afirmare.

Cosmin Ștefan Georgescu, coordonatorul Cenaclului Valahia din Giurgiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu